@import((rwml-menu))

B&T Management onderscheidend in supply chain strategie, logistieke optimalisatie, logistiek tendermanagement en supply chain innovaties

Over ons
B&T Management specializes in supply chain strategy. logistics optimization, logistics tender management and supply chain innovations
Persberichten
Multi-client studie Aan-huis-leveren groot formaat producten
In een groot aantal markten worden groot formaat producten verkocht. denk daarbij aan meubelen, tuin, doe-het-zelf, witgoed en fietsen. Het gezamenlijk volume is omvangrijk. Momenteel wordt slechts een beperkt gedeelte van deze producten online aangeboden. Een van de redenen is dat deze producten nog nauwelijks aan huis geleverd worden. Verschillende leveranciers, retailers en vervoerders hebben hiervoor hun eigen oplossingen gevonden. Deze oplossingen zijn over het algemeen kostbaar en er is een groot verschil in de kwaliteit van de dienstverlening. Tezamen met gerenommeerde leveranciers en retailers start B&T Management in 2015 een studie naar de kansen van Aan-huis-leveren van groot formaat producten.
Logistiek tendermanagement: unieke selectie wereldwijde 4PL
Met de hulp van B&T Management heeft een multinationale onderneming onlangs een 4PL partij aangesteld om hun wereldwijde supply chain te managen. Deze 4 PL partij zal naast de aansturing van de logistieke processen (transport en warehousing) ook de optimalisatie en integratie van planning, inkoop en facturatie op zich nemen. Als onderdeel van de overeenkomst is de 4PL partij mede verantwoordelijk voor de baten en lasten, die deze uitbesteding met zich meebrengt. Voor zover ons bekend is deze overeenkomst uniek in zijn soort in Nederland.
Als belangrijke redenen om een 4PL aan te stellen: daar waar de supply chain voor de onderneming belangrijk is, maar logistiek niet tot de kernactiviteiten van het bedrijf hoort, het ontbreken van interne kennis en kunde om verschillende onderdelen van de supply chain te integreren (of het niet willen investeren in dergelijke zaken) en/of de moeilijkheden die gepaard gaan met de steeds complexer wordende supply chains.
IntroductionIntroductie
About usOver ons
Supply chain innovationsSupply chain innovatie
Service trackrecordPer activiteit
Supply chain consultancy and managementSupply chain advies en management
Supply chain strategySupply chain strategie
Optimizing logisticsOptimalisatie logistiek
Logistics tender managementLogistiek tendermanagement
Logistics tender managementLogistiek tendermanagement
Our philosophyOnze filosofie
Supply chain specialistSupply chain specialist
ServicesAanbod
WelcomeWelkom
TrackrecordTrackrecord
About usOver ons