Supply chain en logistiek trackrecord

B&T Management heeft drie partners, die hun sporen verdiend hebben binnen de internationale supply chain en logistiek. In de meeste gevallen en met veel plezier voeren wij zelf de opdrachten uit voor onze klanten. Of wij geven leiding aan onze professionals binnen de projecten van de klant.
Stacks Image 900
Ardy Thoonsen
Ardy Thoonsen was managing partner van business units van Boer & Croon en KPMG en algemeen directeur van verschillende Nedlloyd onderdelen. Ardy combineert uitstekende analytische en conceptuele vaardigheden met een hands-on aanpak met oog voor detail. Ardy doorziet snel situaties in een onderneming en ontwikkelt praktische en inventieve oplossingen. Hij heeft inzicht in operationele en logistieke best practices in een groot aantal industriesegmenten, zoals de foodsector. Hij is een effectief leider en goede communicator. Ardy is catamaranzeiler en kitesurfer
Stacks Image 910
Jan Willem Helfrich
Jan Willem Helfrich is bedrijfseconoom (Erasmus Universiteit) en Master in Supply Chain Management (Nijenrode Universiteit). Jan Willem heeft diverse (commercieel) management posities bekleed bij logistieke bedrijven als Nedlloyd, Danzas en DHL. Hij heeft veel bedrijven ondersteund in verandering processen in de (Europese) Supply Chain. Naast sterk ontwikkelde strategische en conceptuele vaardigheden, weet hij verandering processen praktisch vorm te geven en te begeleiden. Zijn bindende- en motiverende vaardigheden zorgen voor dragend vermogen onder medewerkers. Samen met de nodige humor en relativering worden veranderingen praktisch en succesvol geïmplementeerd. Jan Willem is sportief op het gebied van tennis, fietsen, golf en skiën.
Stacks Image 905
Jack Boevé
Jack Boevé was managing director van Tibbett & Britten, Hays en Correct Express
Jack heeft sterke leiderschap vaardigheden en is een effectieve leider en een goede communicator: dynamisch in een internationale en professionele bedrijfsmatige omgeving, succesvol onder druk, flexibel en een creatieve probleem oplosser. Hij combineert conceptuele met operationele vaardigheden en gebruikt deze om complexe veranderingen door te voeren. Hij stond aan de basis van vele veranderingsprocessen bij grote internationale bedrijven.
Jack is een fervent zeezeiler.
Supply chain and logistics trackrecord

B&T Management has three partners, with an extensive track-record in international supply chain and logistics. We enjoy to execute assignments ourselves. In some cases we manage our professionals at the customer projects.
Stacks Image 1280
Ardy Thoonsen
Ardy Thoonsen was managing partner of supply chain business units of KPMG and Boer & Croon and managing director of several Royal Nedlloyd (now DHL) companies. Ardy combines analytical and conceptual skills with a hands-on approach with a keen eye for detail. Ardy has a fast understanding of problems and company culture and develops and implements practical and inventive solutions. He has knowledge of supply chain and operational best-practices in many industries. He is an effective leader and excellent communicator. Ardy is a catamaran sailor and kitesurfer
Stacks Image 1283
Jack Boevé
Jack Boevé was managing director of Tibbett & Britten, Hays en Correct Express
Jack has strong leadership skills and is an effective communicator. Dynamic in a international and professional business environment. He is successful under pressure. Flexibel and a creative problem solver. He combines conceptual with operational skills to implement complex organizational changes. Jack stood at the base of many van change processes at large international companies.
In his spare-time Jack loves to sail the seas.
Stacks Image 1286
Jan Willem Helfrich
Jan Willem Helfrich has a Master in Business Administration (Erasmus University) and a Master in Supply Chain Management (Nijenrode Universiteit). Jan Willem held many (commercial) management positions at logistics companies such as Nedlloyd, Danzas and DHL. He supported many customers in changing their (European) Supply Chain processes. Next to his strongly developed strategic and conceptual skills does he know how to practically implement major changes. His connecting and inspiring approach ensure commitment at the different layers in the company. He manages changes with a sound sense of humor practically and successfully. In his spare time Jan Willem plays tennis and golf as well as skying and cycling
@import((rwml-menu))
IntroductionIntroductie
InnovationsInnovaties
ActivitiesActiviteiten
Our philosophyOnze filosofie
Our professionalsOnze professionals
ProposalAanbod
WelcomeWelkom
Reference casesReferentie cases
Who are weWie zijn wij