Logistiek tendermanagementWe hebben ons wel eens afgevraagd hoeveel tenders we hebben begeleid: in elk geval meer dan honderd misschien wel tweehonderd…
Wat merkt de opdrachtgever van deze ervaring? De doorlooptijd van de tender procedure is beknopt. Zonder veel risico kunnen we in twee- drie maanden tot een selectie komen. Het tender document is gedegen met de juiste kandidaten op de short/ long list. Het allerbelangrijkste is dat wij weten waar mogelijkheden voor verbeteringen en/of besparingen liggen ten opzichte van het huidige contract of de huidige situatie - indien men nog zelf de logistiek verzorgt. We beschikken over KPI's en normtarieven voor warehouse activiteiten. En we kennen de transport en distributie ondernemingen die hun netwerk met het aangeboden pakket kunnen optimaliseren: het verschil met een dedicated transporttarief is zeer aanzienlijk.

Overigens worden we ook benaderd door logistieke dienstverleners om hen te begeleiden bij hun tenders.

Logistics tendermanagementWe sometimes wondered how many tenders we have accompanied: in any case more tham a hundred, maybe even two hundred…
How does this help our customers? The project time of a tender procedure will be limited. Without much risk we could select a new logistics service provider in two, three months. The tender document is robust and we have a long/short list with the most capable candidates. Most important we know where to look for improvements and savings compared to the existing situation - be it a contract or operated in-house. We posses best-practice KPI's and rates for warehouse activities. And we know which transport and distribution companies could optimize their own network with the tendered package: the difference between a dedicated transport rate is substantially lower.

Be aware also logistics service providers ask us for our services: to assist them in winning the desired tender.
@import((rwml-menu))
IntroductionIntroductie
InnovationsInnovaties
ActivitiesActiviteiten
Our philosophyOnze filosofie
Our professionalsOnze professionals
ProposalAanbod
WelcomeWelkom
Reference casesReferentie cases
Who are weWie zijn wij