Supply chain en logistieke optimalisatieHet grootste deel van onze activiteiten bestaat uit optimaliseringsvraagstukken. Het betreft een breed scala aan projecten zoals doorlichten van magazijnen, optimaliseren van transport en distributie, consolidatie en integratie van magazijnen en/of productie units, integratie van ketens, het herinrichten van productie en productieplanning.
Soms is er een concrete aanleiding voor de start van een project, zoals service levels die door de klant niet geaccepteerd worden. In andere gevallen is er een taakstelling aan het operationeel management om bedrijfsonderdelen te integreren of om kosten te reduceren.
Vaak is er een vermoeden dat de processen niet optimaal zijn georganiseerd, maar het is niet geheel duidelijk hoe het beter kan.

Meestal beginnen we deze projecten met een korte inventarisatie-vaak nog voor de opdracht is getekend. Een fysiek bezoek aan de locatie, een paar gesprekken en enige data zijn voldoende om een oordeel te geven over de optimalisatie mogelijkheden: waar verbeteringen gerealiseerd kunnen worden en welke omvang de besparingen kunnen hebben. Onze uitgebreide ervaring stelt ons in staat realistische uitspraken hierover te doen.

Normaal gesproken bestaat een project uit het maken van een business case, detaillering van oplossingen en implementatie. We beschikken over benchmark data uit verschillende industrieën en van verschillende bedrijfsprocessen om gefundeerde business cases te maken. En onze oplossingen zijn gebaseerd op onze uitgebreide ervaring in vergelijkbare projecten. Vanaf het begin van het project is ook een implementatie manager betrokken. Dit is een professional met een track-record als lijn- en/of change manager uit een voor het project relevante industrie. Deze implementatie manager beoordeelt de oplossingen op hun haalbaarheid en voegt vaak nieuwe oplossingen toe.

Supply chain and logistics optimizationMain part of our activities consists of optimization issues. It concerns a broad variety of projects such as reviewing warehouses and distribution, consolidation and integration of warehouses and production units, integration of supply chains, restructuring of production and production planning.

Sometimes a single reason like service levels that are no longer acceptable for customers are a reason to start a project. In other cases a budget target for operational management to integrate business units or to reduce costs is at the base of a project. Sometimes management has a general idea that processes are not well organized or should be updated, although it is at that point not crisp how this should be accomplished.

Often we start a project after a short review-mostly before the assignment is official. A site-visit, some interviews and data are enough to give a first indication about the optimization potential and the extent of the savings. Our extensive experience makes it possible to come up with a realistic opinion.

Normally an optimization project consists of a business case, development of solutions and implementation. We are in the possession of benchmark data and best-practice solutions of most industries and operational processes to develop robust business cases. Our solutions are based on our extensive experience in comparable projects. And right from the start one of our implementation managers is part of the team. He or she has a track-record as responsible line or change manager at the relevant industry or logistics process. The implementation manager will check solutions on their feasibility and often will add new solutions.
@import((rwml-menu))
IntroductionIntroductie
InnovationsInnovaties
ActivitiesActiviteiten
Our philosophyOnze filosofie
Our professionalsOnze professionals
ProposalAanbod
WelcomeWelkom
Reference casesReferentie cases
Who are weWie zijn wij