B&T Management supply chain strategieHet ontwikkelen van een -nieuwe- supply chain strategie hangt vaak nauw samen met de nieuwe strategie van de onderneming. De supply chain strategie kan onder meer betekenen dat men direct wenst in de kopen bij de bron. Het supply chain advies van B&T Management betreft dan het verschaffen van inzicht in de revenuen van deze strategie, de risico’s en noodzakelijke investeringen die die met zich mee brengt. B&T Management adviseert ook hoe de supply chain processen vanuit productielocaties optimaal georganiseerd kunnen worden.

Een nieuwe strategie kan ook betekenen, dat verkoop en productie worden losgekoppeld. De supply chain strategie kan dan inhouden dat consolidatie van verschillende productie units - soms in verschillende landen- plaatsvindt. Dit vereist dat een nieuwe stevige supply chain organisatie wordt ontwikkeld. B&T Management heeft ruime ervaringen met het inrichten van nieuwe supply chains. Ons supply chain advies bevat gedegen business cases, supply chain blueprints, ontwerp en integratie van supply chain processen en logistieke footprints. Onze supply chain specialisten begeleiden de implementatie die meestal een zware change management component bevat.

Een supply chain strategie kan zich ook richten op een bundeling van supply chain activiteiten bij opdrachtgevers. Zo worden supply chain taken, die nu nog bij inkoop liggen gebundeld met logistieke taken. B&T Management advies richt zich op het formuleren van nieuwe supply chain en logistieke doelstellingen, taken en verantwoordelijkheden, het beschrijven van processen en het begeleiden bij deze supply chain implementatie, die vaak zeer gevoelig ligt.

Vooral prognoses van -internationale- groei is een reden om opnieuw te kijken naar de bestaande supply chain strategie: de supply chain infrastructuur en logistieke footprint van de onderneming moet waarschijnlijk worden aangepast. B&T Management advies laat zien waar knelpunten ontstaan en welke supply chain maatregelen genomen kunnen worden om de groei te faciliteren. Het betreft niet alleen capaciteitsvraagstukken die opgelost moeten worden. Belangrijk is de ontwikkeling van de transportkosten, die bij groei vaak boven proportioneel toenemen. Samen met de vereiste servicelevels bepaalt dit voor een belangrijk deel de ontwikkeling Europese Distributie Centra (EDC) en van regionale distributiecentra (RDC) en hun logistieke satellieten. Logistieke flexibiliteit is daarbij een belangrijke extra eis.

Supply chain and logistics strategyInternational growth is a main reason to review the present logistics infrastructure of the company: could we facilitate growth with our present capacity, where will hick-ups arise and how should we cope with them. Not only capacity issues should be solved. Crucial are the transport costs. Often they will increase more than proportionally with international growth. The increase of transport costs together with service level requirements determines the set-up of a new logistics infrastructure with regional distribution centers and satellites. Flexibility in the set-up is an extra requirement

Developing a new or extended supply chain organization is most often based on a new strategy of the company. A company could decide to buy directly at its source instead of purchasing via import agencies. Consolidation of different production units often requires setting up a strong -multi-country- supply chain organization. In some cases management decides logistics should take over -planning- tasks from the purchasing department. This requires a different set-up and transformation of logistics into a supply chain organization.
@import((rwml-menu))
IntroductionIntroductie
InnovationsInnovaties
ActivitiesActiviteiten
Our philosophyOnze filosofie
Our professionalsOnze professionals
ProposalAanbod
WelcomeWelkom
Reference casesReferentie cases
Who are weWie zijn wij