@import((rwml-menu))
Fashion referenties
Het EDC staat nog steeds centraal bij opdrachten die wij uitvoeren voor de fashion industrie. Veelal gaat het om de vraag of het huidige EDC de verwachte groei kan faciliteren. Meestal is daarbij ook de wens aanwezig vast te stellen of de huidige operatie nog wel up to date is en de kosten per unit wellicht omlaag kunnen. Hangend vervoer en hangende opslag wordt nauwelijks nog toegepast: producten worden in dozen aangeleverd. Kwaliteit van de dozen is vaak goed genoeg om een vorm van mechanisering toe te passen.
Supply chain management begint vorm te krijgen in deze industrie. Inkoop was altijd leidend, maar doordat sneller gereageerd moet worden op de markt zien we meer afstemming tussen inkoop en logistiek. Hierdoor wordt een nauwkeuriger en fijnmaziger aanvoer van artikelen mogelijk. Dit maakt het weer mogelijk met minder voorraden te werken en meer te crossdocken. We ondersteunen opdrachtgevers om hun logistieke operatie hierop in te richten.
Fashion Industry references
European Distribution Centers are still central issues at our customers' in the fashion industry. Often an assignment is about if the present EDC can facilitate the expected growth. Usually management also wants to benchmark it's DC operations to understand if operational cost per unit could be further decreased. Handling of hanging fashion articles has almost vanished and replaced by boxes. Often those boxes are or could be of high quality. This makes it possible to automate the operations in some degree. At the same time supply chain management start to develop. Purchase was always (and still is) leading in the fashion industry. Due to changes in the market more cooperation is necessary between purchasing and logistics. It is more and more possible to fine-tune the supply of articles which leads to less inventory, less peak volumes and more cross-docking. We support our clients in restructuring their operations from stock oriented to cross-docking.
Referentie cases: Fashion industrie
Key words: internationaal fashion producent, sterke groei, EDC, logistieke groeistrategie, nieuwe logistieke infrastructuur
Forse volumegroei in Europa. De huidige operatie bleek op korte termijn onvoldoende ingericht om aan de snelle groei het hoofd te bieden. We hebben voor de groeiscenario’s in 5 verschillende landen operationele oplossingen ontwikkeld.
Daarbij is onder andere gekeken naar het verplaatsen van activiteiten naar China, uitbreidingsmogelijkheden/ mechanisering van het bestaande magazijn, het ontwikkelen van een nieuw Europees distributiecentrum en het ontwikkelen van lokale magazijnen in combinatie met aanvoer vanuit de productielocaties en een nieuw distributieconcept. De uiteindelijke oplossing was niet alleen praktisch en flexibel, maar leverde bovendien een substantiële bijdrage aan de winst.
Key words: internationale fashion producent, veel acquisities, overzee productie, backoffice integratie, consolidatie, nieuwe supply chain organisatie
Conglomeraat van fashion ondernemingen in Europa door acquisitie verkregen. Wens van het management om kantoor en magazine organisaties te bundelen. Business case en blue print ontwikkeld voor centrale operatie en EDC in Nederland: substantiële waardevermeerdering. Nieuwe supply chain organisatie ontwikkeld. Consolidatie van inbound stromen in China en India.
Key words: Fashion producent, wereldmerk, nieuw volautomatisch EDC, optimalisatie Europese distributie
Voor producent van wereldwijd A-merk een nieuw Europees DC ontwikkeld en geïmplementeerd. Het betrof een warehouse van 16.000 m2, waarvan 50% bestond uit een geavanceerd geautomatiseerd dozen-pick magazijn waarbij de goederen naar de orderpick locaties werden getransporteerd en waarbij de orderpickers via pick by light de goederen in hun pick trollies plaatsten. Besparing 50% van de personeels- kosten ten opzichte van de oude Europese organisatie. Tevens een Europees transport netwerk ingericht. Besparing ruim 20% op de transportkosten.
Key words: Europese fashion producent en retailer, nieuw EDC, herstructurering EDC, crossdockin, ontwikkleing supply chain management
Europese fashion producent staat voor keuze te investeren in nieuw EDC of bestaand EDC verder te mechaniseren. We stellen vast dat bestaand warehouse meer mogelijkheden heeft dan gedacht. Investeringen blijven beperkt: 30 % van de eerder geraamde kosten. We ontwerpen nieuwe lay-out en werkwijze. Werkwijze omvat onder andere toename van cross-docking en nauwkeurige afstemming met overzeese inkoop en logistieke activiteiten. Het resultaat: niet alleen kan groei worden gefaciliteerd maar er kan ook zeer snel worden opgeschaald indien nodig bij acquisities. De kostprijs per unit neemt sterk af.
Reference cases: Fashion Industry
Key words: international fashion producer, non-food, strong growth, EDC, logistics growth strategy, new logistics infrastructure
International producer and distributor of home-products and textiles: new logistics infra-structure
Substantial European growth and acquisitions.
The capacity of the existing operation was insufficient to facilitate growth. At the same time cost of distribution increased dis-proportional. We defined a new logistics infrastructure based on growth scenario's in five countries. Our solutions were practical, flexible and had a substantial positive impact on the bottom-line.
Elements of our solutions: re-locate warehouse activities to the Far-East, install supply chain planning capabilities, extension as well as and mechanization of existing warehouse, implementation of satellite regional distribution centers, change part of the harbors of arrival, cross-docking.
Key words: international fashion producer, acquisitions, overseas production, backoffice integration, consolidation, new supply chain organization
Conglomerate of fashion companies in Europe via acquisition through private equity. Management wants to integrate back-office and warehouse. We developed a business case as well as a blueprint for central operations and a european distribution center (ECD) in the Netherlands. Our solution meant a substantial value increase of the company. Furthermore we developed a new supply chain organization. We consolidated inbound flows in China and India.
Key words: Fashion producer, wordwide branch, new full-automatic EDC, optimazation European distribution
We developed and implemented a new European DC for a producer of worldwide branche.
It concerned a 16.000 m2 DC of which 50% was a fully automated collo-picking warehouse system. Boxes were automatically transported to order pickers who used a pick by light system. Savings up to 50% compared to customers' former traditional warehouse. We also streamlined their European distribution network with savings up to 20%.
Key words: European fashion producer and retailer, restructuring DC operations, cross-docking
European fashion producer faces choice to invest in new EDC or further automate present DC operation. We conclude existing warehouse has more potential than expected. Investments could stay low: less than 30% of earlier investigation. We design new lay-out and procedure. New process contains increase of cross-docking en close cooperation between overseas purchase and logistics departments. Result: not only future growth is facilitated but operations can also be scaled up in case of future acquisitions if necessary. Logistics cost per unit decreases.
IntroductionIntroductie
InnovationsInnovaties
ActivitiesActiviteiten
Our philosophyOnze filosofie
Our professionalsOnze professionals
ProposalAanbod
WelcomeWelkom
Reference casesReferentie cases
Who are weWie zijn wij